Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Thái Nguyên

Kết nối với chúng tôi

TT. Bãi Bông, H. Phổ Yên,Thái Nguyên
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Phụ tùng ôtô, Xe...
Thị trường: Chờ cập nhật
Chân phanh, chân số
Thêm vào giỏ
Trục hãm
Thêm vào giỏ
Trục
Thêm vào giỏ
CAP
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ tùng ôtô
Chân phanh, chân số là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Phổ Yên - FOMECO, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vòng bi,...
- Đang có 0 chào bán
TT. Bãi Bông, H. Phổ Yên,Thái Nguyên
Website: fomeco.vn
Email: info@fomeco.vn
Số điện thoại: (0280) 3508364, 3508364, 3863.694
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ tùng ôtô
Trục hãm là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Phổ Yên - FOMECO, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vòng bi,...
- Đang có 0 chào bán
TT. Bãi Bông, H. Phổ Yên,Thái Nguyên
Website: fomeco.vn
Email: info@fomeco.vn
Số điện thoại: (0280) 3508364, 3508364, 3863.694
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Phụ tùng ôtô
Trục là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Phổ Yên - FOMECO, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vòng bi,...
- Đang có 0 chào bán
TT. Bãi Bông, H. Phổ Yên,Thái Nguyên
Website: fomeco.vn
Email: info@fomeco.vn
Số điện thoại: (0280) 3508364, 3508364, 3863.694
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Xe máy và phụ kiện
CAP là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Phổ Yên - FOMECO, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vòng bi,...
- Đang có 0 chào bán
TT. Bãi Bông, H. Phổ Yên,Thái Nguyên
Website: fomeco.vn
Email: info@fomeco.vn
Số điện thoại: (0280) 3508364, 3508364, 3863.694
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)